"Aimasa" kvalitātes standarti

Uzņēmumā esam ieviesuši integrētās vadības sistēmu saskaņā ar starptautisko standartu prasībām ISO 9001:2015 (kvalitāte), ISO 14001:2015 (vides aizsardzība) un (ISO 45001:2018 (darba aizsardzība). Vadības sistēmas ir sertificētas un ik gadu auditētas atbilstoši norādīto standartu prasībām.